Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 27 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1347/STTTT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành