Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 27 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1348/STTTT-TTr
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1330-PTTH&TTĐT.pdf 1.26 MB