Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 30 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1371/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
CV PHAT SONG TUYEN TRUYEN.pdf 788.7 KB