Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Submitted by Tổng biên tập on 7 August 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1441/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
3149-vp-kgvx.pdf 874.56 KB
05-CĐ-UBND.pdf 676.03 KB