Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trang chủ

Giới thiệu

•       Giới thiệu chung 

•      Cơ cấu tổ chức

 

Tin tức sự kiện

 

Dịch vụ công trực tuyến

Công báo tỉnh Lạng Sơn

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

 

Thông tin chỉ đạo điều hành

•        Thông báo mời họp

•        Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

•        Lịch làm việc của lãnh đạo Sở

•        Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư

•        Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

•        Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp

•        Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

 

 

Thông tin tuyên truyền

•        Hỗ trợ doanh nghiệp

•        Phòng chống thiên tai    

•        Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú    

•        Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội    

•        Tuyên truyền HIV -AIDS    

•        Đề án chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng    

•        Tội phạm mua bán người    

•        Đề án phát triển nghề công tác xã hội    

•        Đề án tăng cường công tác PBGD pháp luật về khiếu nại, tố cáo

•        Đề án tri thức trẻ tình nguyện tăng cường các xã nông thôn miền núi    

•        Phòng chống tội phạm    

•        Phòng chống mại dâm    

•        Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

•        Chống các hành vi sai phạm về pháo    

•        An toàn giao thông    

•        Hỗ trợ người khuyết tật    

•        Phổ biến pháp luật về PCTN    

•        Phòng chống ma túy    

•        Biên giới và hải đảo Việt Nam

Thông tin chuyên ngành

•        Lĩnh vực báo chí, xuất bản

•        Lĩnh vực bưu chính viễn, thông

•        Lĩnh vực công nghệ thông tin

•        Dịch vụ của trung tâm CNTT và TT

 

Liên hệ

•        Liên hệ