Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

          Để kịp thời kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 193/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

          Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu:

          UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là cấp xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố tiến hành thống kê người dân đã từng đến, ở, về từ các vùng dịch COVID-19, đặc biệt từ tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay; đồng thời tuyên truyền, vận động đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc Trung tâm y tế các huyện, thành phố gần nhất để khai báo y tế bắt buộc và được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

          Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp nhận thông tin và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 một cách triệt để, thuận tiện, bảo đảm an toàn phòng bệnh theo quy định cho người dân đã từng đến, ở, về từ các địa phương đang có dịch COVID-19.

          Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện, tố giác cho cơ quan chức năng những người đến từ những tỉnh, thành phố đang có dịch không khai báo y tế từ ngày 15/01/2021 đến nay để có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

          Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh; nếu cần thiết ra ngoài tỉnh phải xin phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định nhằm mục đích phòng, chống dịch.

Phạm Thảo

Trung tâm CNTT và Truyền thông