Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tức

UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Viettel hợp tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ tầng viễn thông

          Chiều 31/3, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) do đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn làm trưởng đoàn.

Tin tức

Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021

         Ngày 10/3/2021 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021, nhằm cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về đối tượng, thời điểm, hình thức, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (viết gọn là Tổng điều tra), trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, c

Tin tức

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2021

          Ngày 23/3/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”. Nội dung chuyên đề do Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở TTTT thực hiện.

Tin tức

Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng

       Ngày 16/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng, tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chă

Tin tức

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

       Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động và Ngày chạy).

Tin tức

Khai mạc Khóa bồi dưỡng trực tuyến "Đánh thức tiềm năng phát triển  kinh  tế địa phương - Du lịch văn hóa sinh thái’’

     Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh về việc hợp tác với IUTC, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc và UN-HABITAT tổ chức Khóa bồi dưỡng trực tuyến " Đánh giá tiềm năng phát triển Kinh tế địa phương-Du lịch văn hóa sinh thái, ngày 09/3/2021, Sở Ngoại vụ  đơn vị chủ trì đã tổ chức khai mạc Khóa bồi dưỡng trực tuyến "Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế địa phương - Du lịch văn hóa sinh thái”.

Subscribe to Tin tức