Skip to main content

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

        Chiều 18/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở TTTT; các đồng chí lãnh đạo Sở TTTT; lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở TTTT.

ss

Toàn cảnh Hội nghị

           Năm 2022, Sở TTTT đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TTTT triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tại địa phương.

           Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai nền tảng “Lạng Sơn Cloud” Make in Việt Nam; là tỉnh đứng thứ 05/63 tỉnh, thành phố về Chỉ  số  chuyển  đổi  số  (DTI năm  2021, hoàn thành sớm mục tiêu đến năm 2025 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số đã đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cả 5 trụ cột về chuyển đổi số đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển kinh tế nông nghiệp, giáo dục, y tế, cửa khẩu số, đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 3, 4… Qua đó đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua; góp phần tích cực nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PAR INDEX của tỉnh.

          Với những kết quả và lợi ích mang lại của Nền tảng cửa khẩu số, tỉnh Lạng Sơn đã được nhận giải thưởng Viet Solutions 2022 cho Bài toán chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn vinh dự là 01 trong 07 cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với Nền tảng Cửa khẩu số.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2022, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo tài chính của Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo và rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế của Sở như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, Quy chế dân chủ ở cơ sở...     

ss

Đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể Sở đã đạt được trong năm 2022 và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.  Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, đồng chí đề nghị mỗi  công chức, viên chức, người lao động cần căn cứ vào vị trí việc làm của mình, nêu cao tinh thần học hỏi, chịu khó nghiên cứu vấn đề mình phụ trách, chủ động bàn bạc, tham vấn ý kiến của đồng nghiệp, của đơn vị bạn, của lãnh đạo để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có các biện pháp, chương trình đồng bộ, thiết thực, hiệu quả cùng gánh vác trách nhiệm với tập thể lãnh đạo Sở; Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Tỉnh, của ngành, của đoàn thể và các hoạt động, phong trào chuyên đề khác, từ đó góp phần vào mọi hoạt động công tác của Sở TTTT trong năm 2023 đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn năm 2022.

ss

Lãnh đạo Sở trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

ss

Chủ tịch công đoàn trao Giấy khen cho đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong  công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2022

          Nhân dịp này, có 02 tập thể, 12 cá nhân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở; 06 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2023 được tặng giấy khen của BCH công đoàn cơ sở Sở TTTT. Đồng thời phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở,  ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2023.

 

ss

Các phòng, đơn vị thuộc Sở ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tô Thị  Thương

Trung tâm Công nghệ số

About