Skip to main content

Hội nghị phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

         Sáng 17/5/2023, Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu. Đồng chí Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Tập sự Cục Bưu điện Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, UBND huyện Cao Lộc; đại diện lãnh đạo VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn; cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

ss

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

          Mạng TSLCD là mạng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, được tổ chức, quản lý thống nhất, bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin để trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng TSLCD được thiết lập và duy trì hoạt động bảo đảm các nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật thông tin; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước trên mạng TSLCD và được giám sát, kiểm soát tập trung; Các dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD  gồm: Dịch vụ mạng riêng ảo; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng các dịch vụ khác, cung cấp phục vụ CPĐT/CPS, các cơ quan Đảng, Quốc hội…

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên trình bày khái quát các nội dung chính của Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Mục đích và quan điểm xây dựng Quyết định; Kết quả đạt được khi ban hành Quyết định; Bố cục của Quyết định; Kế hoạch triển khai Quyết định; Các mô hình kết nối mạng. Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động Mạng TSLCD và một số quy định mới của Thông tư số12/2022/TT-BTTTT, ngày 12/8/2022 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

           Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Tập sự Cục Bưu điện Trung ương ghi nhận những ý kiến góp ý trao đổi hữu ích của các đại biểu, đã góp phần làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ cũng như ứng dụng bảo đảm an toàn thông tin; thực hiện tốt các quy định kết nối an toàn thông tin và tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó góp phần thực hiện tốt hơn trong công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai hiệu quả Mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương trong thời gian tới./.

 

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About