Skip to main content

Hội nghị quản lý nhà nước về Bưu chính tại địa phương

         Ngày 27/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị quản lý nhà nước về Bưu chính tại địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tham dự tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Lạng Sơn; cùng đại diện các phòng, đơn vị: Hạ tầng số, Chuyển đổi số, Trung tâm Công nghệ số.

ss

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Bưu chính đã trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ“Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” 06 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ “Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số”; Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg  ngày  27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Cũng tại hội nghị, đại điện Sở TT&TT các tỉnh: Bắc Giang, Lâm Đồng, Thái Bình, Quảng Nam, Hà Nội, Gia Lai… đã báo cáo những kết quả đã đạt được cũng như chia sẻ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm quản lý nhà nước về Bưu chính tại địa phương. Trong đó tập trung tại các nội dung như: Kết quả hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn; Một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT; Về thực hiện số hóa tại Bộ phận Một cửa các cấp còn chậm; người dân còn có tâm lý e ngại khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nên phần lớn chọn phương thức nộp hồ sơ trực tiếp… Từ đó đề xuất các giải pháp trong triển khai thực hiện việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn”; định hướng triển khai nhiệm vụ “Phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số”; đẩy mạnh triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao những kết quả mà các Sở TT&TT đã đạt được trong  công tác quản lý nhà nước về bưu chính trong 6 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ TT&TT sẽ sớm xem xét ban hành văn bản chỉ đạo cùng với triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó định hướng các địa phương phối hợp với các sàn TMĐT xác định các hộ sản xuất nông nghiệp giỏi, có tiềm năng đưa lên sàn TMĐT, từ đó ưu tiên và hỗ trợ, tạo ra kết quả tốt và tạo niềm tin tác động lan tỏa. Đồng thời, chỉ đạo sàn TMĐT Postmart.vn thay đổi cách triển khai tại địa phương cho phù hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm của Bưu điện tỉnh; Sở TT&TT chủ động nghiên cứu các giải pháp, cách thức hỗ trợ nông nghiệp lên sàn TMĐT phù hợp với đặc điểm bối cảnh để thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

          Về nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, đồng chí đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các Sở TT&TT làm rõ các lợi ích, giá trị mang lại của cơ sở dữ liệu địa chỉ số và triển khai thí điểm nhanh tại các phường, xã trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận…Về nhiệm vụ triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg  ngày  27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đề nghị các Sở TT&TT rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuyển giao tại địa phương; doanh nghiệp bưu chính công ích cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên bưu điện có trình độ chuyên môn, chuyên ngành có khả năng đảm nhận công việc khi chuyển giao; về mức chi trong thời gian chờ văn bản chính thức các Sở chủ động nghiên cứu kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định để áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế ở địa phương mình…

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About