Skip to main content

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023

         Ngày 14/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TT&TT năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở và 280 đại biểu là công chức trực tiếp tham mưu các nội dung liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đại diện công chức lĩnh vực văn hóa, xã hội của UBND các xã, phường, thị trấn và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp ngành TT&TT trên địa bàn tỉnh.

SS

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu khai mạc tại Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Hội nghị, tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TT&TT; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quá trình phối hợp, triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền khi kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên quan lĩnh vực TT&TT được thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận để giúp các đồng chí giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước về TT&TT trên địa bàn tỉnh.

SS

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Thanh tra Bộ TT&TT truyền đạt các nội dung:Tổng quan về hoạt động báo chí, một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; kỹ năng tiếp xúc và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý vấn đề phát sinh từ hoạt động báo chí; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí ( Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 sửa đổi, bổ sung); Bồi dưỡng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến điện; lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022).

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các khó khăn, vướng mắc: trong quá trình tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực báo chí; khi tiếp và trả lời cung cấp thông tin cho báo chí trong thực tiễn tại địa phương.Các khó khăn, vướng mắc đã được báo cáo viên trực tiếp giải đáp, đưa ra hướng giải quyết, xử lý.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị thêm kiến thứcvề  xử lý, phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực TT&TT; được cung cấp thông tin tổng quát về quản lý nhà nước, áp dụng các chế định xử phạt vi phạm hành chính khi có những hành vi vi phạm luật Bưu chính, luật viễn thông, công nghệ thông tin, luật tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản. Phổ biến kinh nghiệm từ các địa phương khác trong quá trình thực thi thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan của ngành TT&TT...qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các nghị định thuộc lĩnh vực TT&TT, hạn chế các sai sót dẫn đến  khiếu nại, khiếu  kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở./.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About