Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2022

          Sáng 28/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT); đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TTTT cùng trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực TTTT của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyệncán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

cc

Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở  phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, hoạt động thông tin cơ sở đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua công tác thông tin cơ sở, cấp ủy, chính quyền cơ sở có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó xây dựng những chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần thiết phải tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn chú ý tiếp thu, lắng nghe và tích cực trao đổi, hỏi đáp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực tế.

cc

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT) truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT) truyền đạt 05 nội dung, gồmMột số nội dung cơ bản về thông tin cơ sở; Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; Định hướng phát triển hoạt động truyền thanh cấp huyện đến năm 2025; Phát triển đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Một số lưu ý trong tổ chức, quản lý hoạt động truyền thanh cấp xã.

          Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo, công chức, viên chức cấp cơ sở được nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời những thông tin mới về công tác thông tin cơ sở, kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác thông tin cơ sở. Từ đó, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hàng ngày đến người dân kịp thời, chính xác, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trong tình hình mới.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About