Skip to main content

Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông năm 2022

          Sáng 21/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở TTTT, cùng 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực TTTT của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đại diện các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

ss

Đồng chí, Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở, phát biểu khai mạc tại Hội nghị

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó giám đốc Sở nhấn mạnh: Công tác quản lý nhà nước về viễn thông được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát triển cơ sở hạ tầng theo kế hoạch, quy hoạch; nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác an toàn an ninh được đảm bảo. Các doanh nghiệp viễn thông từng bước phát triển các loại hình dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Đây là lần đầu tiên Sở TTTT tổ chức hội nghị tập huấn quy mô toàn tỉnh về lĩnh vực viễn thông, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông. Do vậy đồng chí Phó giám đốc Sở đề nghị các thành phần tham dự tập huấn tập trung lắng nghe, nắm bắt các nội dung do các báo cáo viên trình bày và tích cực trao đổi, hỏi đáp các vấn đề khó khăn trong thực tế.

ss

Đồng chí Phạm Mạnh Hà, phòng phát triển hạ tầng, Cục Viễn thông Bộ TTTT  truyền đạt các nội dung tại Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Cục viễn thông, Bộ TTTT truyền đạt các nội dung: Công tác quản lý thông tin thuê bao, quản lý SIM rác; Quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông; công tác phát triển hạ tầng phủ sóng vùng lõm trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm định  thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện, an toàn phơi nhiễm điện từ của trạm BTS đối với sức khỏe; Định hướng phát triển hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số.... đồng thời chia sẻ, trao đổi, giải đáp tập trung vào một số lĩnh vực mà tỉnh Lạng Sơn đang còn hạn chế, những bất cập tại địa bàn và hướng dẫn cách tháo gỡ, qua đó đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn.

          Thông qua Hội nghị tập huấn các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật mới quy định thuộc lĩnh vực viễn thông và phát triển hạ tầng viễn thông. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về viễn thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả các quy định liên quan đến lĩnh vực viễn thông, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ viễn thông và đảm bảo lợi ích của người sử dụng dịch vụ.

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About