Skip to main content

Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Chiều 22/2/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hình thức tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến.

          Dự buổi tập huấn tại điểm cầu Sở TTTT có đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TTTT; đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh; đại diện phòng Hạ tầng số; Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách triển khai địa chỉ số UBND phường Chi Lăng và các khối phố tham gia thí điểm địa chỉ số.

          Tại điểm cầu UBND huyện Cao Lộc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Phòng Văn hóa và Thông tin; Tại điểm cầu UBND xã Gia Cát có đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách triển khai địa chỉ số và đại diện các thôn tham gia thí điểm địa chỉ số tham dự.

ss

Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến tại điểm cầu  Sở TTTT

          Địa chỉ số là tập hợp thông tin nhằm xác định vị trí, tọa độ của một địa danh hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất. Đối tượng được gán địa chỉ số là nhà ở, trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất nào cần xác định vị trí để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp, nhà nước và toàn xã hội; Dữ liệu địa chỉ số có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

            Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở TTTT đã thống nhất với Bưu điện tỉnh lựa chọn địa bàn thí điểm thực hiện thông địa chỉ số và cập nhật dữ liệu về địa chỉ số là phường Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn) và xã Gia Cát (huyện Cao Lộc).

          Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tập huấn, hướng dẫn nhân sự thuộc các thôn/khối phố cách sử dụng phần mềm quản trị địa chỉ số để thông báo, cập nhật dữ liệu địa chỉ số; hướng dẫn sử dụng Mobile App địa chỉ số, cách triển khai địa chỉ số trên địa bàn. Đồng thời cùng trao đổi, thống nhất cách thức triển khai thông báo địa chỉ số cho người dân trong thực tế.

          Qua lớp tập huấn các đại biểu được trang bị các kiến thức cơ bản về sự cần thiết và lợi ích khi sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, nắm được cách thức tra cứu, cập nhật, thông báo địa chỉ số đến người dân, từ đó góp phần triển khai, phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng chỉ đạo, định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Uỷ ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn./.

 

 Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About