Skip to main content

Hội nghị trao đổi một số nội dung về chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo

             Nhằm rà soát, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai trong thực hiện kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành giáo dục đào tạo, triển khai nội dung hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn trong giai đoạn 2021-2025, chiều ngày 19/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trao đổi một số nội dung về chuyển đổi số trong ngành GDĐT.

          Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền (STTT) và đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc hai Sở; đại diện VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn, Bưu điện Lạng Sơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT đã đánh giá khái quát về tình hình hình chuyển đổi số trong ngành GDĐT, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đó, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức các nhiệm vụ chuyên môn, ngành GDĐT tỉnh đang sử dụng đồng thời phần mềm ứng dụng dùng chung do tỉnh triển khai và phần mềm ứng dụng do ngành triển khai với 11 phần mềm ứng dụng. Các ứng dụng về cơ bản đã phát huy hiệu quả, đem lại sự thuận tiện cho giáo viên, nhà trường, các cấp quản lý. Tuy nhiên, các phần mềm ứng dụng cũng đã bộc lộ những bất cập như thiếu tính hệ thống và đồng bộ, một số tính năng còn hạn chế, sự kết nối giữa các ứng dụng phần mềm chưa tiện lợi, phải sử dụng nhiều tài khoản để đăng nhập các ứng dụng khác nhau, chưa chú trọng đến phát triển hệ sinh thái trên cơ sở dữ liệu tập trung… Để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT trong ngành, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT đã đề xuất với Sở TTTT một số nhu cầu chuyển đổi số của ngành GDĐT trong giai đoạn 2021-2025, như: Xây dựng phần mềm chuẩn quản lý CSDL ngành; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice); củng cố, hoàn thiện phần mềm học trực tuyến; phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh; nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐTsử dụng phần mềm về dạy học trực tuyến, về an toàn thông tin mạng…

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi ghi nhận và biểu đạt sự đồng thuận trước mong muốn phát triển chuyển đổi số của ngành GDĐT, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT đã giới thiệu tóm tắt xu thế tất yếu của chuyển đổi số nói chung trong phát triển kinh tế - xã hội và trong ngành GDĐT nói riêng. Đồng chí cũng đã trao đổi, làm rõ thêm những yêu cầu, khả năng và vướng mắc của ngành GDĐT trong sử dụng các phần mềm ứng dụng, chỉ đạo hai doanh nghiệp VNPT và Viettel khẩn trương rà soát, chuẩn chỉnh các phần mềm có sẵn, tích hợp những module mà ngành GDĐT có nhu cầu sử dụng. Sở TTTT và Sở GDĐT sẽ thành lập Tổ công tác để lựa chọn các phần mềm ứng dụng phù hợp yêu cầu, góp phần giúp ngành GDĐT thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số ngành trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm CNTT & Truyền thông

 

About