Skip to main content

Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 và ra mắt trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

          Ngày 01/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021 và ra mắt trang thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn.

Tại điểm cầu Sở TTTT, dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Giao thông vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn; lãnh đạo Báo lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: VNPT Lạng Sơn; Trung tâm Kinh doanh VNPT – Lạng Sơn; Bưu điện tỉnh; Viettel Lạng Sơn; Chi nhánh Bưu chính ViettelPost; Mobifone Lạng Sơn; Ngân hàng MB.

Tại 11 điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, công chức phụ trách lĩnh vực TTTT; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và viên chức phụ trách lĩnh vực TTTT.