Skip to main content

Hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ, chống dịch COVID -19 trên phạm vi toàn quốc

         Chiều 03/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến kinh nghiệm triển khai các nền tảng công nghệ, chống dịch COVID -19 trên phạm vi toàn quốc tại 63 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Huy Dũng chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

         Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TTTT.