Skip to main content

Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

        Ngày 11/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

          Tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn; Viettelpay – Viettel Lạng Sơn.

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TTTT phổ biến Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn (Kế hoạch 1034).

          Kế hoạch nhằm mục tiêu hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là hộ SXNN) đăng ký tham gia các sàn TMĐT để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT, thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân…

          Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.