Skip to main content

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

         Ngày 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Các Thứ trưởng Bộ TTTT: Phạm Anh Tuấn, Phan Tâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở TTTT; đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, MobiFone Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

          Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 16/7/2018. Sau 05 năm triển khai, Chương trình đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từng bước giảm khoảng cách về hưởng thụ dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền; hỗ trợ có hiệu quả việc thực Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020, giải phóng băng tần cho mục đích phát triển viễn thông trong thời gian tới; hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cho gần 18 nghìn trường học, bệnh viện, góp phần tăng cường phổ cập dịch vụ Internet học sinh ở các cơ sở giáo dục trên cả nước. Các doanh nghiệp viễn thông bên cạnh tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình, cũng đã tích cực, chủ động phát triển hạ tầng băng rộng đến xã còn trắng dịch vụ viễn thông; kết quả đến hết năm 2020, không còn xã trắng hoàn toàn dịch vụ viễn thông mà chỉ còn các thôn, bản, đảo chưa có dịch vụ (do đặc thù điều kiện địa hình rất khó khăn trong phát triển hạ tầng và mạng lưới cung cấp dịch vụ)…

          Tại Hội nghị, các doanh nghiệp viễn thông và các Sở TTTT đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình. Đồng thời, đề nghị Bộ TTTT sớm trình Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai kịp thời cho đối tượng thụ hưởng; sớm có hướng dẫn doanh nghiệp triển khai Quyết định gia hạn Chương trình; nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ thiết bị nghe, nhìn và điện thoại thông minh cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng của Chương trình; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như hỗ trợ các địa phương về tờ rời, tờ gấp, clip tuyên truyền về Chương trình…

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TTTT thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời khẳng định, Bộ sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phạm vi, đối tượng thụ hưởng cụ thể, với chất lượng và giá cước dịch vụ hợp lý. Trong đó, ưu tiên đảm bảo tất cả các thôn, bản, làng, ấp, đảo có người sinh sống và các nhà giàn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bộ TTTT trong công tác xây dựng và thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong giai đoạn tới, góp phần thiết thực vào sự phát triển ngành TTTT và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm CNTT & Truyền thông

About