Skip to main content

Họp Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng,chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn

         Chiều ngày 10/8/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.