Skip to main content

Họp trực tuyến thống nhất việc xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước

          Ngày 18/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Công ty Cổ phần Lạc Việt tổ chức Họp trực tuyến thống nhất việc xây dựng trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ công chức, viên chức Lạng Sơn trong quản lý nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Sở TTTT

          Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở TTTT có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, chủ trì cuộc họp; đại diện lãnh đạo các phòng: Bưu chính – Viễn thông, Thông tin – Báo chí – Xuất bản và Tổ đánh giá Chatbot của Sở.

          Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trong quản lý nhà nước được xây dựng với 5 tiêu chí cứng về chức năng, công nghệ, giao diện, hiệu năng, an toàn bảo mật. Trong đó có 7 yêu cầu về tiêu chí chức năng gồm: Tìm kiếm, phân tích, thiết kế các kịch bản trả lời đúng các nội dung liên quan đến văn bản Quy phạm Pháp luật của các ngành; tương tác người sử dụng với trợ lý ảo bằng giọng nói thực hiện trên mobile app và Text; hiểu được ngôn ngữ tự nhiên để phân tích nội dung người sử dụng nhập vào và xác định được ý định đúng của người dùng, bao gồm cả trường hợp người dùng nhập gần đúng. Từ đó, trợ lý ảo trả về kết quả tương ứng; nhúng được vào các phần mềm như cổng thông tin điện tử, một cửa điện tử, zalo, facebook; xây dựng hệ thống pháp luật pháp điển hóa; phân tích, tổng hợp và dự thảo ra File Word các mẫu văn bản: Gm, TTr, Báo cáo, Quyết định… và kết nối được với các hệ thống Báo cáo, Cơ sở dữ liệu.

          Tại cuộc họp, đại diện tổ kỹ thuật xây dựng trợ lý ảo của Công ty cổ phần Lạc Việt đã trình bày tiến độ triển khai ứng dụng, những tính năng hiện có, tiện ích, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT yêu cầu Công ty Cổ phần Lạc Việt  khẩn trương hoàn thiện trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức và sẵn sàng đưa vào thí điểm chính thức trong tháng 9/2021. Đồng thời Công ty Cổ phần Lạc Việt có trách nhiệm hướng dẫn Tổ đánh giá Chatbot của Sở nhập các dữ liệu và phối hợp chặt chẽ với Sở trong quá trình triển khai Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh.

         Với Trợ lý ảo, thông tin được giải đáp tự động 24/7 và có thể phục vụ nhiều người cùng một lúc, tiết kiệm thời gian tư vấn, góp phần thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Việc xây dựng Chatbot hỗ trợ công chức, viên chức trong quản lý nhà nước là một bước đi trong lộ trình chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn nhằm mục tiêu sớm đưa Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu quốc gia về chuyển đổi số đến năm 2023.

Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông

 

About