Skip to main content

Họp trực tuyến về phát triển 200 cây ATM mềm tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ

          Ngày 18/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trực tuyến với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBANK) về phát triển 200 cây ATM mềm tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ.

          Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Sở TTTT có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, chủ trì cuộc họp; đại diện lãnh đạo các phòng: Bưu chính – Viễn thông, Thông tin – Báo chí – Xuất bản; đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trình bày lộ trình phối hợp với MBBANK từ nay đến tháng 10/2021 để triển khai ATM mềm tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Tổng Công ty kiến nghị Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai phương án chi trả lương cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp qua tài khoản và khuyến khích người dân sử dụng tài khoản; hỗ trợ trong cấp CCCD tới toàn bộ người dân để bảo đảm đủ điều kiện mở tài khoản. Đồng thời, đề nghị Sở chỉ đạo truyền thông rộng rãi về thanh toán không dùng tiền mặt và ưu điểm của tài khoản sử dụng tại Bưu điện/Ngân hàng.

         Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bưu điện Việt Nam và MBBANK. Đồng chí yêu cầu hai đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết tháng 8/2021 mỗi xã có 01 cây ATM mềm, tổng cộng có 200 cây ATM mềm trên địa bàn toàn tỉnh, đầu tháng 9/2021 bắt đầu truyền thông tới người dân và thực hiện chính thức. Hai đơn vị cũng cần nghiên cứu sao cho phí rút tiền ở ATM mềm phải tương đương với ATM cứng, nhằm thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ mới này. Đồng chí hoàn toàn nhất trí với những kiến nghị của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, đồng thời khẳng định Sở sẽ đồng hành với hai đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã giao.

          Việc phát triển ATM mềm trên địa bàn tỉnh, được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 945/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 về triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Phấn đấu đến hết tháng 8/2021, mỗi xã sẽ có  01 điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ trở thành ATM mềm, toàn tỉnh sẽ có tổng cổng 200 ATM mềm. Trước mắt, ATM mềm sẽ thực hiện chức năng cơ bản nhất là rút tiền và sẽ bổ sung những chức năng khác trong thời gian tới. ATM mềm đi vào hoạt động sẽ giúp cho việc nạp, rút tiền các tài khoản ngân hàng của người dân thuận tiện, dễ dàng hơn, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm CNTT & Truyền thông

 

About