Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh

          Nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động  (ATVSLĐ), Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình, khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; ngày 10/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

          Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 có chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, được tổ chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021, với nhiều hoạt động như:

          Tổ chức các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây TNLĐ, BNN tới các doanh nghiệp, người lao động; xây dựng, phát các ấn phẩm, thông điệp, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa TNLĐ, BNN; tuyên truyền trên hệ thống các đài phát thanh và truyền hình, bản tin nội bộ, phát các sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, video, gửi tin nhắn tuyên truyền về ATVSLĐ tới các doanh nghiệp, người lao động. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN; biện pháp kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ;

          Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tọa đàm, đối thoại, hội thi về ATVSLĐ, về triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ; tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình điển hình làm tốt về ATVSLĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ...

          UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phải đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở và đặc thù lao động của tỉnh; đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng và quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

                                                                 Hoàng Thị Tố Loan

                                                     Trung tâm CNTT & Truyền thông