Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
103/2006/QH13 19/04/2016 Luật Luật báo chí
19/2012/QH13 03/12/2012 Luật Luật xuất bản
78/PĐ-STTTT 17/01/2020 Công văn Phát động phong trào thi đua năm 2020 và thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
99-HD/BTGTU 22/01/2020 Công văn Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
01-KH/TBTT 31/03/2020 Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
113-HD/BTGTU 21/04/2020 Công văn Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
71/KH-UBND 25/04/2020 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
0 25/04/2020 Công văn Bài viết của Tổng Bí thu Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuần bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng"
770/KH-STTTT 05/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
808/STTTT-VP 11/05/2020 Kế hoạch Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiên tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020