Skip to main content

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực

            Ngày 23/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực. Tham dự Hội nghị có gần 130 cán bộ thực hiện nhiệm vụ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

cc

Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, các cán bộ tham gia tập huấn đã được nghe đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI giới thiệu khái quát về Kho dữ liệu số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn sử dụng các chức năng khai báo, số hoá hồ sơ lên Kho dữ liệu số hoá; hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu hồ sơ số hoá, mượn, trả tài liệu số hoá.

cc

Các cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn thực hành số hóa TTHC lên Kho dữ liệu số hóa

Thông qua Hội nghị, các cán bộ tham gia tập huấn được trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết về cách sử dụng các chức năng, quy trình số hóa hồ sơ lên Kho dữ liệu số hóa. Từ đó, góp phần nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được số hoá lên Kho dữ liệu số hoá, tiến tới đạt mục tiêu số hóa 100% cơ sở dữ liệu TTHC còn hiệu lực từ bản giấy sang bản điện tử để lưu trữ, bảo quản lâu dài phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin về kết quả giải quyết TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About