Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

        Ngày 27/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ TTTT năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ TTTT; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT; những cán bộ được các cơ quan đơn vị thuộc Bộ cử làm đầu mối cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Bộ; các cộng tác viên của Trung tâm Thông tin (Bộ TTTT); lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông của 63 Sở TTTT trên cả nước.

          Tại điểm cầu Sở TTTT Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở; đại diện Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Phòng Chuyển đổi số, Trung tâm Công nghệ số.         

cc

Các đại biểu tại điểm cầu Sở TTTT Lạng Sơn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo thông qua hình thức video. Sau khi ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của hoạt động truyền thông nội bộ, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận về hành động tạo nên thành công bước đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trọng trách mà Bộ được Đảng, Chính phủ giao cho… Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TTTT bám sát các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ TTTT để bảo đảm cung cấp nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng quy định các thông tin, tài liệu chính thống cho Cổng/Trang TTĐT của Bộ, của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở TTTT. Khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc sai sự thật về hoạt động của Bộ, của ngành, lĩnh vực được phân công cần thực hiện ngay việc phản hồi, cung cấp thông tin chính thống để phản bác trên Cổng TTĐT của Bộ, Trang TTĐT của đơn vị và trên báo chí đồng thời phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để xử lý kịp thời.

Cổng TTĐT của Bộ, Trang TTĐT của các đơn vị thuộc Bộ và các Sở TTTT cần phản ánh kịp thời, chính xác, toàn diện về các hoạt động của Bộ, của ngành TTTT; chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để khai thác, tiếp nhận thông tin chính thống về hoạt động của Bộ, của ngành; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của độc giả, công chúng; chủ động cung cấp thông tin chính thống cho các phương tiện báo chí khai thác, đăng tải tạo luồng thông tin tích cực về hoạt động của Bộ, của ngành. Đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ TTTT cần tuân thủ nghiêm túc các quy định về kỷ luật thông tin, quy trình khai thác, tiếp nhận, biên tập, cập nhật đăng tải thông tin trên Cổng/Trang TTĐT; chủ động, sáng tạo, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tự giác học hỏi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông tin truyên truyền.

  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo viên trình bày 03 chuyên đề gồm: Kỹ năng cung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý khủng hoảng truyền thông; Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Kỹ năng viết tin bài, thông cáo báo chí, ảnh, video mang tính tương tác trên môi trường điện tử.

          Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về công tác thông tin, truyền thông nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành TTTT, đưa những thông điệp của Bộ trưởng, chủ trương, định hướng, chiến lược, chính sách của Bộ đến các đơn vị, các Sở TTTT trên cả nước một cách đồng bộ, nhanh chóng. Từ đó tạo môi trường công luận thuận lợi cho sự phát triển của toàn ngành, đưa ngành TTTT trở thành ngành tiên phong, đi đầu, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

About