Skip to main content

Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 17/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành GDĐT. Dự và đồng chủ trì tại điểm cầu Sở GDĐT có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn cùng lãnh đạo các phòng, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của 02 Sở. Tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo, lãnh đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Cao đẳng Sư phạm, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin; tổ cốt cán hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT đã khái quát về tình hình chuyển đổi số ngành GDĐT. Theo đó, trong gần 03 tháng, hơn 9 nghìn chữ ký số của các tổ chức, cá nhân do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đã cơ bản được bàn giao xong cho Phòng GDĐT các huyện, thành phố. Các doanh nghiệp Viễn thông Lạng Sơn và Viettel Lạng Sơn cơ bản hoàn thành việc triển khai thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ tài khoản và mật khẩu người dùng của 02 phần mềm vnEdu và SMAS theo tài khoản thư điện tử công vụ thông qua Hệ thống xác thực tập trung trên Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); chuyển dữ liệu giáo viên từ cơ sở dữ liệu ngành GDĐT vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh…