Skip to main content

Lạng Sơn xếp hạng 5 toàn quốc về Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2021 – Kết quả của sự nỗ lực và bứt phá

Với mục đích xây dựng chuyển đổi số là giải pháp đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Là 01 trong 06 tỉnh, thành phố đầu tiên sớm ban hành được Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số của địa phương.

dd

                         Lạng Sơn xếp hạng 5 toàn quốc về Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) 2021

Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, trước thực tế lực lượng chuyển đổi số của tỉnh mỏng, nhân lực của các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn phục vụ cho chuyển đổi số của tỉnh rất hạn chế, đa số người dân chưa có kiến thức về CNTT, chuyển đổi số..., tỉnh đã có sáng kiến thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ). Đây là giải pháp thực sự cần thiết và mang tính đột phá. Tổ CNSCĐ là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội để đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với đông đảo người dân. Cùng với việc tập huấn cho các Tổ CNSCĐ, Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn cho 200 thanh niên tại 200 xã, thị trấn về phát triển kinh tế số, cài đặt app Công dân số, tài khoản thanh toán điện tử. Đây chính là lực lượng nòng cốt tại xã, thị trấn tiếp tục  đào tạo, tập huấn cho thành viên các tổ CNSCĐ tới khi thành thạo. Từ đó, toàn bộ 7.856 thành viên của 1.680 Tổ công nghệ cộng đồng đã vươn tới tất cả các xã, phường, thôn, bản, khu phố với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và các ứng dụng thương mại số, thanh toán số. Tính đến ngày 08/8/2022, Lạng Sơn phát triển được 37.817 tài khoản bán, 71.101 tài khoản mua. Theo thống kê của Sàn thương mại điện tử https://tmdt.mic.gov.vn/, Lạng Sơn có 18.488 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố; Số giao dịch thành công: 21.756 đơn hàng, đứng thứ 06/63 tỉnh, thành phố. Nhờ mạng lưới tổ CNSCĐ mà tỉnh Lạng Sơn xếp hạng 1 về chỉ số nhân lực số. Sáng kiến thành lập Tổ CNSCĐ của tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ TTTT lựa chọn hướng dẫn nhân rộng ra toàn quốc.  

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đồng thời nhằm khắc phục các vấn đề bất cập trong hoạt động xuất nhập khẩu, Lạng Sơn đã chọn chuyển đổi số khu vực cửa khẩu làm mục tiêu đột phá trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn VNPT là 02 đơn vị được tỉnh giao tham mưu xây dựng Nền tảng cửa khẩu số. Ngày 21 tháng 02 năm 2022, ứng dụng Cửa khẩu số đã chính thức được đưa vào vận hành, sử dụng. Việc triển khai thí điểm thành công Nền tảng cửa khẩu số giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu; giúp minh bạch hóa, hạn chế các tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu; đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động tại cửa khẩu, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian vừa qua. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số bước đầu đã được trang bị và cơ bản đáp ứng được yêu cầu triển khai Nền tảng cửa khẩu số; góp phần hiện đại hóa khu vực cửa khẩu, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số trong quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động cửa khẩu nên trong quá trình thực hiện không hề có hình mẫu, quy định, hướng dẫn nào có thể tham chiếu, học hỏi được. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của Lãnh đạo tỉnh cũng như sự vào cuộc một cách nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị, Nền tảng cửa khẩu số đã được khẩn trương xây dựng và đến nay có thể khẳng định mô hình Nền tảng cửa khẩu số tại tỉnh Lạng Sơn đã được triển khai thí điểm thành công.

Với nhận thức chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu toàn dân tham gia. Tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng chuyển đổi số xuất phát từ người dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy người dân làm trung tâm, người dân làm động lực và là mục tiêu phát triển, chính vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TT&TT phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ số phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” là một trong số các ứng dụng, nền tảng đó. Tỉnh xác định phát triển nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” trở thành một app duy nhất dành cho người dân Xứ Lạng. Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thủ tục trực tuyến, tra cứu thông tin đất đai, thửa đất quy hoạch tại tỉnh và tương tác với hệ thống trợ lý ảo iSee Lạng Sơn, thực hiện mua hàng trên các sàn thương mại điện tử... Đồng thời, đây cũng là giải pháp nhanh chóng, thuận lợi, chính xác để người dân phản ánh, kiến nghị tương tác trực tuyến với chính quyền về các vi phạm, các sự cố của các lĩnh vực trật tự đô thị, môi trường, an ninh trật tự… trên địa bàn và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả xử lý công việc của chính quyền. Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” đi vào hoạt động thể hiện sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong việc xây dựng một chính quyền phục vụ người dân và vì người dân. Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên nền tảng số, người dân tiên phong sử dụng sẽ thúc đẩy, dẫn dắt chính quyền. 

Tất cả sự nỗ lực và những giải pháp nêu trên đã giúp Lạng Sơn đạt được những thành công bước đầu trong công tác chuyển đổi số. Ngày 08/8/2022, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI 2021. Theo đó, Lạng Sơn xếp hạng 05 trong nhóm các tỉnh, thành phố, lần đầu tiên đặt chân vào top 10 tỉnh thành dẫn đầu về chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy. Giá trị DTI của Lạng Sơn năm 2021 đạt 0,5242, tăng 0,1789 và tăng 11 bậc so với năm 2020. Trong đó, chính quyền số xếp hạng 7 (tăng 11 bậc); Kinh tế số xếp hạng 7 (tăng 01 bậc); Xã hội số xếp hạng 7 (tăng 17 bậc). Trong các chỉ số thành phần, có 04 chỉ số Lạng Sơn nằm trong top 10, đặc biệt tỉnh xếp hạng 1 về nhân lực số.

Có thể khẳng định rằng, việc xếp hạng 5 bàng xếp hạng DTI 2021 là kết quả xứng đáng của sự nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chỉ số, để chuyển đổi số mang lại những giá trị thực chất nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy và đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About