Skip to main content
Trích yếu Thông báo về tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
13/TB-STTTT
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Thông báo
Văn bản của
Tỉnh

About