Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
Số hiệu văn bản
179/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About