Skip to main content
Trích yếu Tuyên truyền: Chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em tại Lạng Sơn; tuyên truyền cảnh báo việc buôn bán, sử dụng thuốc giả
Số hiệu văn bản
1215/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About