Skip to main content
Trích yếu Nghị định quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu văn bản
48/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Văn bản khác
Văn bản của
Trung ương

About