Skip to main content
Trích yếu Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng năm 2023
Số hiệu văn bản
24/UBND-KGVX
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Văn bản chỉ đạo điều hành
Loại văn bản
Công văn
Văn bản của
Tỉnh

About