Skip to main content
Hội nghị trực tuyến 3 câp tập huấn, triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021
Họp trực tuyến về phát triển 200 cây ATM mềm tại các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ
Họp trực tuyến về thống nhất việc xây dựng trợ lý ảo cho hành chính công
Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai chỉ tiêu phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Đồng hành cùng người dân chuyển đổi số
Hội nghị công bố Quyết định phân công Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Hội nghị tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Hội nghị trực tuyến 3 câp về triển khai phát triển kinh tế số
Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn
Họp bàn phát triển kinh tế số
Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ
Giới thiệu du lịch Lạng Sơn
Lễ hội chùa Tam Thanh, Tam giáo
LangSon From Above
Ấn tượng Lạng Sơn

About