Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông họp rà soát Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

          Chiều 13/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức cuộc họp rà soát các loại giấy tờ, bảng kê, tờ khai hiện nay vẫn dùng bản giấy thực hiện số hóa bằng bản điện tử tích hợp trên Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, Tổ phó Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh chủ trì cuộc họp.

          Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Viễn thông Lạng Sơn; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh; Trung tâm Quản lý cửa khẩu; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh; Chi cục Thuế huyện Cao Lộc; cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hữu Nghị  và nhóm triển khai Nền tảng cửa khẩu số.

          Từ 21/02/2022 đến nay, việc triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực như: Đa số các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đồng thuận việc áp dụng Nền tảng cửa khẩu số và đã thành thạo khai báo thông tin trực tuyến; 100% các xe hàng đã thực hiện khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu và được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số. Hiện nay, Nền tảng cửa khẩu số đã hoạt động ổn định, tuy nhiên, để đồng bộ, liên thông dữ liệu trong việc triển khai sử dụng Nền tảng cửa khẩu số giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện số hóa hoàn toàn thì việc tích hợp, thay thế các loại giấy tờ, bảng kê, tờ khai bằng giấy sang bản điện tử là vô cùng cần thiết.

cc

Đ/c Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, Tổ phó Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh phát biểu tại cuộc họp

          Tại cuộc họp, đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp và lực lượng chức năng hoạt động tại cửa khẩu đã rà soát các loại giấy tờ, bảng kê, tờ khai hiện nay vẫn dùng bản giấy cần thống nhất loại bỏ và thay thế bằng bản điện tử tích hợp trên Nền tảng cửa khẩu số. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại để cùng nhau đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số phù hợp với thực tiễn.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT, Tổ phó Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đánh giá cao sự phối hợp của doanh nghiệp và các lực lượng chức năng hoạt động tại cửa khẩu. Đồng chí giao Viễn thông Lạng Sơn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số theo đề xuất, kiến nghị của từng cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu; phối hợp với Bưu điện tỉnh tích hợp dữ liệu bưu điện, mở tài khoản cho bưu điện xác nhận bảo hiểm theo xe trên Nền tảng cửa khẩu số; phối hợp với cơ quan thuế tích hợp nộp phí điện tử trên Nền tảng cửa khẩu số; xây dựng tài liệu thuyết minh Nền tảng cửa khẩu số; đồng chí đề nghị Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn lên phương án lắp thêm đèn chiếu sáng cho camera tại cổng/chốt ở cửa khẩu để bảo đảm kiểm tra chính xác biển số xe ra/vào cửa khẩu buổi tối. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng rà soát các trang thiết bị để phục vụ đúng mục đích của Nền tảng cửa khẩu số.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About