Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg

Ngày 29/10/2021, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ Trưởng Vụ Bưu chính làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg tại tỉnh Lạng Sơn.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT); đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TTTT; đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo Phòng Bưu chính - Viễn thông và Văn phòng Sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo Sở TTTT báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 55/QĐ-TTg và một số nội dung khác về hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính.

Trong 9 tháng đầu năm 2021 Lạng Sơn đã mở mới 16 điểm Bưu điện văn hóa xã, nâng số điểm được giao mở mới và khôi phục hoạt động lên 48 điểm, hoàn thành nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao trong năm 2021 đối với chỉ tiêu "100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ BCCI theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại 53 điểm giao dịch trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó có 01 bưu cục hành chính công đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

          Tổng số TTHC đã thực  hiện  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  qua  dịch vụ Bưu chính công ích. Số  hồ  sơ  tiếp nhận qua BCCI là 1.798 hồ sơ chiếm tỷ lệ 2% (tăng 720 hồ sơ so với cùng kỳ), Số hồ sơ TTHC trả  qua  dịch  vụ BCCI là 11.371 chiếm tỷ lệ 11% (tăng 5460 hồ sơ so với cùng kỳ).

Về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bưu gửi, 100% bưu gửi KT1 được phát đến địa chỉ nhận không bị suy suyển, hư hỏng; không có phản ánh khiếu nại nào của các đối tượng sử dụng dịch vụ; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và tổ chức ký cam kết bảo vệ bí mật nhà nước cho các đối tượng tham gia KT1 đã được thực hiện; trang thiết bị và phương tiện bố trí vận chuyển KT1 đảm bảo quy định. Tại Bưu điện trung tâm tỉnh, thành phố thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1; tại các bưu điện trung tâm huyện bố trí riêng khu vực khai thác dịch vụ bưu chính KT1. Tại các điểm đều được trang bị, lắp đặt camera giám sát, có bảo vệ canh trực 24/7; trang bị két sắt chống cháy, tủ có khóa bảo vệ để phục vụ việc lưu trữ, bảo mật bưu gửi, chứng từ dịch vụ KT1…

Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo Sở TTTT và Bưu điện tỉnh đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Chính phủ và đề xuất, kiến nghị với Bộ TTTT các giải pháp, tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc Vụ trưởng Vụ Bưu chính ghi nhận sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở TTTT trong việc chỉ đạo, phối hợp với Bưu điện tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, chương trình theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả của Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, nhiều dịch vụ bưu chính được tập trung triển khai như: Thực hiện chi trả lương lưu, chính sách ưu đãi người có công và cho các đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 và đặc biệt việc hỗ trợ đưa một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh lên sàn thương mại điện tử Postmart.

Trước đó, ngày 28/10/2021 Đoàn công tác đã đi khảo sát các điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại các xã Ái Quốc, Xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Như Trang

Trung tâm CNTT và Truyền thông

About