Skip to main content
Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Sáng ngày 20/7/2021, tại huyện Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

        Ngày 11/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai Kế hoạch 1034 về đưa hộ sản xuất nông nghiệp

Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai chỉ tiêu phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

          Nhằm triển khai thực hiện Văn bản số 1057/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn

Họp bàn giải pháp phát triển kinh tế số

          Ngày 27/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi rút kinh nghiệm sau khi nhân rộng phát triển kinh tế số tại 5 huyện giai đoạn I: Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn

Hội nghị tập huấn triển khai phát triển kinh tế số tại huyện Tràng Định

         Ngày 25/7/2021, UBND huyện Tràng Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai về phát triển kinh tế số cho các đối tượng là lãnh đạo, công chức văn hóa, hội nông

Chi Lăng tập huấn triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên hệ thống giao dịch Postmart

          Sáng ngày 24/7/2021, UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bưu điện huyện tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chuyển đổi số, phá

Huyện Hữu Lũng tổ chức đào tạo triển khai phát triển kinh tế số

          Thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát tri

Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số

          Ngày 22/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số với các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Chi Lăng đánh giá kết quả triển khai chuyển đối số, phát triên kinh tế số trên địa bàn

          Thực hiện chương trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

          Ngày 19/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 1417/KH-STTTT về triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Mụ

Subscribe to Kinh tế số

About