Skip to main content
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

          Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Họp triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh

               Ngày 26/11/2011, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức họp trực tuyến triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 17/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành GDĐT.

Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều 01/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong lĩnh vực NN

Họp xem xét tiến độ phát triển ATM mềm

Ngày 05/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức họp trực tuyến với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBANK) về tiến độ phát triển

Subscribe to Xã hội số

About