Skip to main content
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai Nền tảng cửa khẩu số

           Chiều 16/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai Nền tảng cửa khẩu số theo Thông báo kết luận số 121/TB-UBND

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 08/3/2022, Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh đã kiểm tra việc triển khai

Lạng Sơn thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

          Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ký ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 19/02/2022 thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế

Từ 21/02/2022, Lạng Sơn không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số

Ngày 19/02/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 91/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh họp triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

          Sáng 18/02/2022, UBND tỉnh tổ chức họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Subscribe to Cửa khẩu số

About