Skip to main content

Tọa đàm giới thiệu giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

          Ngày 01/10/20121, Cục Tin học hóa ( Bộ Thông Tin và Truyền thông) đã tổ chức Tọa đàm giới thiệu giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi tọa đàm tại điểm cầu Hà Nội.

          Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. Cùng tham dự còn có đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn các doanh nghiệp Viettel, VNPT Lạng Sơn.