Skip to main content

UBND tỉnh họp triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

          Sáng 18/02/2022, UBND tỉnh tổ chức họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

          Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông (TTTT), Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo: Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; Viễn thông Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên.

tt

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT đã báo cáo tình hình triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lang Sơn trong thời gian qua.

          Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn được xây dựng trên hai nguyên tắc là: Tuân thủ tuyệt đối các quy định nghiệp vụ của tất cả các ngành tham gia tác nghiệp tại cửa khẩu và Tối đa việc số hóa các quy trình nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Nền tảng cửa khẩu số đáp ứng được các yêu cầu phục vụ công tác quản lý, giảm bớt thời gian, công sức và khối lượng công việc của cơ quan Hải quan, Biên phòng và các lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi, đại lý Hải quan.

tt

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT báo cáo

tình hình triển khai Nền tảng cửa khẩu số trong thời gian qua

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh. Từ tháng 7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát, lựa chọn phương án, giải pháp công nghệ và lựa chọn đơn vị triển khai lắp đặt kết nối hệ thống Camera thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu đăng kiểm, kiểm thử các chức năng, rà soát đánh giá an toàn thông tin, hướng dẫn tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sử dụng. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành lắp đặt 4 camera AI tại cửa khẩu Hữu Nghị và 4 camera AI tại cửa khẩu Tân Thanh kết nối với Nền tảng cửa khẩu số; kết nối 4 camera giao thông dọc tuyến quốc lộ 1A từ địa bàn huyện Hữu Lũng đến khu vực cửa khẩu; kiểm thử các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số trên app mobile, trên giao diện website; kiểm thử các chức năng hoạt động; kiểm tra đánh giá về an toàn an ninh thông tin; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan Biên Phòng, Thuế, Hải Quan, lực lượng kiểm dịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, doanh nghiệp bến bãi và doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu; hoàn thành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu ngành Hải quan và kết nối cơ sở dữ liệu đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải; triển khai lắp đặt máy tính bàn, máy tính bảng cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 57/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chính thức triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 14/01/2022 và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn bố trí cán bộ tại các cổng, chốt để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, đồng thời bố trí phòng riêng để hàng ngày tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan từ ngày 20/01/2022-20/02/2022  (từ 08-11h hàng ngày) tại cửa khẩu Hữu Nghị và tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 10/02/2022 – 21/02/2022 (từ 07h30 hàng ngày). Đến thời điểm hiện tại Nền tảng cửa khẩu số đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, tình hình nhập trên Nền tảng cửa khẩu rất thấp do nguyên nhân chính là vẫn để cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng một trong hai phương thức là khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số hoặc thực hiện kê khai theo quy trình cũ. Do vậy, đồng chí Giám đốc Sở TTTT kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh: (1) Từ 21/02/2022, yêu cầu bắt buộc 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan phải khai báo thông tin trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu không khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số. (2) Các cơ quan, đơn vị chức năng: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải Quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên thực hiện chủ trương này và chịu trách nhiệm thông báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan biết để thực hiện. (3) Đối với các phương tiện chưa khai báo trước trên Nền tảng cửa khẩu số, lực lượng Biên phòng chủ trì, phối hợp với Hải quan tại cửa khẩu điều phối các phương tiện vào bãi tạm để doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số với sự hỗ trợ của Viễn thông Lạng Sơn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến về: Triển khai lắp đặt barie tự động, hệ thống cân điện tử; thời gian đưa Nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động chính thức; cụ thể hóa hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ quan chức năng và doanh nghiệp...

tt

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Sở TTTT, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên quan đã nỗ lực, cố gắng, khẩn trương để triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về việc sử dụng Nền tảng cửa khẩu số phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng chí khẳng định đây là bước cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, cụ thể hóa Nghị quyết 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc đưa Nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chi phí, thời gian, công sức cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp, công khai minh bạch các hoạt động tại cửa khẩu để giảm tiêu cực và nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác; thúc đẩy hội nhập quốc tế trong vấn đề giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc. Đồng chí giao Sở TTTT chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn bố trí lực lượng tại 2 cửa khẩu để hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp. Sở TTTT chủ trì công tác tuyên truyền với đa dạng hình thức và kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam thông tin rộng rãi để doanh nghiệp trên cả nước biết và thực hiện. Bên cạnh đó, Sở TTTT cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số trên cơ sở thực tế phát sinh. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai Nền tảng cửa khẩu số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm đầu mối phối hợp các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư lắp đặt barie tự động và chỉnh sửa quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số cho phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan. Cục Hải quan tỉnh tham mưu cho Tổng Cục Hải quan triển khai lắp đặt 09 cân điện tử để phục vụ cho Nền tảng cửa khẩu số. Công an tỉnh theo dõi bám sát tình hình triển khai, kịp thời xử lý các vấn đề tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự tại cửa khẩu để xử lý các vấn đề sai phạm. Ngoài ra, các lực lượng hoạt động tại cửa khẩu phải phối hợp chặt chẽ, nhất quán để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực cửa khẩu được thông suốt.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ 21/02/2022, yêu cầu bắt buộc 100% doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý Hải quan phải khai báo thông tin trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh./.

Phạm Thảo

Trung tâm Công nghệ số

About