Skip to main content

Kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 tại huyện Cao Lộc

        Ngày 12/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại huyện Cao Lộc.

Gg

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã tập trung triển khai thực hiện các hoạt động TT&TT trên địa bàn, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Huyện tiếp tục duy trì có 12.922 cửa hàng số và 12.922 tài khoản thanh toán điện tử, đạt 70,52% số hộ dân. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng trên với 157 Tổ/154 thôn, khối và 824 thành viên. UBND huyện cũng đã giao các Phòng, ban cử cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, trực tiếp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó việc giải quyết TTHC đã được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, công khai minh bạch, số lượng hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 ngày càng tăng.

Các văn bản về xây dựng nông thôn mới được UBND huyện triển khai đẩy đủ, cùng với đó giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thực hiện đảm bảo đạt tiêu chí số 8 "TT&TT". Đến nay trên địa bàn huyện có 02 xã đã đạt tiêu chí  số 8 theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (xã Gia Cát và xã Hải Yến); Hệ thống Trang Thông tin điện tử, bảng tuyên truyền trung tâm huyện, loa truyền thanh và các phương tiện lưu động thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị hiệu quả; cung cấp thông tin đúng, đủ, kịp thời cho nhân dân về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở in, dịch vụ photocopy và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn cơ bản hoạt động đúng định hướng, đi vào nề nếp;

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, 100% các cơ quan, đơn vị có kết nối internet tốc độ cao và hệ thống mạng LAN được hoàn thiện; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị khối hành chính đạt 100%. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, UBND các  xã, thị tích cực sử dụng ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã sử dụng chuyển đổi được hơn 180 file văn bản thành giọng nói phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở…

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung như: Đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu, đào tạo không đúng chuyên ngành CNTT, nhất là ở cấp xã; Hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên bị nghẽn mạng, ảnh hưởng công tác làm sạch dữ liệu và đăng ký cư trú; Khó khăn trong việc triển khai cài các app; Hạn chế về kỹ năng viết tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử cấp xã; Khó khăn về kinh phí duy trì hoạt động của đài truyền thanh; Khó khăn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến… Các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, làm rõ các nội dung trên, đồng thời đề xuất cho huyện nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà huyện Cao Lộc đã đạt được trong lĩnh vực TT&TT, đồng thời thông tin khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và chia sẻ với huyện một số phương pháp hay để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở sẽ luôn đồng hành với huyện Cao Lộc, hỗ trợ huyện khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ lĩnh vực TT&TT, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, cùng cả tỉnh giữ vững vị trí là một trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

 

About