Skip to main content

Kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 tại huyện Văn Lãng

          Ngày 15/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại huyện Văn Lãng.

ss

Toàn cảnh buổi kiểm tra

          Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Văn Lãng đã tập trung triển khai thực hiện các hoạt động TT&TT trên địa bàn huyện, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.

          UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành việc giao, nhận văn bản được thực hiện trên hệ thống quản lý và điều hành VNPT-iOffice, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được khởi tạo tài khoản, 100% cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị và UBND xã, thị trấn đăng nhập vào hệ thống để xử lý, giải quyết công việc; 100% công văn đi, đến của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng, trừ các văn bản mật, văn bản đích danh.

          Việc phát triển kinh tế số và cài đặp App được huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đến năm 2023 có 6.098 tài khoản thanh toán điện tử; 2.838 tài khoản mua, 500 tài khoản bán, 1.101 đơn hàng, doanh thu 213.640.000đ. Huyện đôn đốc các cơ sở tổ chức kiện toàn bổ sung thành viên công an xã chính quy vào tổ cộng nghệ số cộng đồng theo quy định, đến nay toàn huyện có 161 tổ với 858 thành viên; tiếp tục hướng dẫn, phát triển tài khoản thanh toán điện tử, cài đặt ứng dụng Công dân số Xứ Lạng.

           Về hạ tầng Bưu chính – Viễn thông: Trên địa bàn huyện hiện có 02 điểm bưu điện (1 bưu cục 3 xã Tân Thanh, bưu điện trung tâm của huyện), có 15 điểm bưu điện văn hoá xã thực hiện dịch vụ chuyển phát; ngoài ra còn có 07 cơ sở hoạt động dịch vụ chuyển phát như giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh... tập trung chủ yếu ở địa bàn xã Tân Thanh, Tân Mỹ, Hoàng Việt và thị trấn Na Sầm.

          Công tác Thông tin – Báo chí – Xuất bản được quan tâm thực hiện đạt kết quả. Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -xã hội của huyện, bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. Công  tác  phát  ngôn,  cung  cấp  thông  tin  cho  báo  chí  được  thực  hiện nghiêm túc, Chủ tịch UBND huyện là người trực tiếp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, do đó không khó khăn, vướng mắc khi cung cấp thông tin cho báo chí. Các xã trên địa bàn huyện khai thác hiệu quả phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói phát trên đài truyền thanh giúp tiết kiệm được thời gian và nâng cao chất lượng tin, bài.

          Các chương trình mục tiêu quốc gia được UBND huyện tập trung ưu tiên lựa chọn các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các xã vùng 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hoàn thiện các chỉ tiêu xã có Đài Truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có Trang Thông tin điện tử....

          Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBND thị trấn Na Sầm, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã phát biểu ý kiến tập trung về các nội dung như: Nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn hay bị lỗi; Hệ thống truyền thanh của các xã đã xuống cấp; Khó khăn trong việc triển khai cài các App; Khó khăn về kinh phí cho hoạt động thông tin; Tổ CNSCĐ còn hạn chế trong việc thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số; Hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số còn thiếu, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến các hộ gia đình ở vùng sâu chưa thực hiện được; còn nhiều thôn, xóm chưa có mạng di động 3G/4G hoặc sóng yếu… Các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, làm rõ các nội dung trên, đồng thời đề xuất cho huyện nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

          Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà huyện Văn Lãng đã đạt được trong lĩnh vực TT&TT. Lãnh đạo UBND huyện  đã chỉ đạo sát sao công tác triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT; công tác kiểm tra chuyên ngành về công tác chuyển đổi số cấp cơ sở có sự chuyển biến; hoạt động thông tin từ cơ sở được nâng cao… Đồng chí cũng đề xuất, chia sẻ với huyện một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về cán bộ CNTT đặc biệt là cán bộ văn hóa xã làm công tác chuyển đổi số ở cơ sở; cải thiện hạ tầng viễn thông, các trạm BTS ở vùng sâu, vùng xa, mở rộng vùng sóng để giảm các vùng có sóng yếu, lõm sóng… Từ đó giúp cho huyện Văn Lãng hoàn thành tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TT&TT./.

 

Tô Thị Thương

Trung tâm Công nghệ số

About