Skip to main content

Kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn

          Ngày 24/5/2023, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) do đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn.

cc

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về hoạt động TT&TT trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm thực hiện. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan, phòng, ban từ thành phố đến xã, phường để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác. Duy trì, phát huy hệ thống họp trực tuyến (01 điểm cầu ở UBND thành phố và 08 điểm cầu ở các phường, xã). Về triển khai ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, đến nay UBND thành phố đã phối hợp với Sở TT&TT triển khai thực hiện cấp được 1479 thiết bị ký số cá nhân cho lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã (bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường học) và 79 thiết bị chữ ký số cá nhân cho lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã và 56 thiết bị ký số cho cơ quan, đơn vị. Tổng số TTHC được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và một cửa điện tử cấp thành phố là 263 TTHC, cấp xã 109 TTHC. Tổng số DVCTT mức độ 2 là 99 TTHC; DVCTT một phần là 93 TTHC (bao gồm cả cấp xã); DVCTT toàn trình là 180 (bao gồm cả cấp xã).

Trang Thông tin điện tử (TTĐT) thành phố Lạng Sơn đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; công khai thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các văn bản chỉ đạo điều hành, tin, bài, hình ảnh được duyệt đưa lên Trang TTĐT thành phố đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Trang TTĐT các phường, xã duy trì đăng tải từ 8-16 tin, bài mỗi tháng, là kênh thông tin tuyên truyền, quảng bá hiệu quả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của phường, xã.

Về phát triển kinh tế số, UBND thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, giao chỉ tiêu cụ thể cho các phường, xã hướng dẫn cho người dân cài đặt duy trì App “Công dân số Xứ Lạng”, App MB Bank và App người mua trên 2 sàn điện tử Posmart.vn và Voso.vn; tiếp tục duy trì 19.522 cửa hàng số và 19.522 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 73,8%) số hộ dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng được kiện toàn trong năm 2023 với 87 tổ/87 khối, thôn và 623 thành viên.

Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn thành phố đã kết nối thông suốt đến các xã, phường. Mạng di động 2G, 3G, 4G phủ sóng 100% các phường, xã; hạ tầng truyền dẫn cáp quang được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố; 08/08 phường, xã có tuyến truyền dẫn cáp quang và mạng Internet băng rộng; các dịch vụ vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, chuyển tiền, điện thoại, điện báo... phát triển nhanh và đa dạng, cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới, chất lượng tăng dần. 08/08 phường, xã có hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, trong đó có 03 xã đang sử dụng Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số (sử dụng công nghệ thu phát tín hiệu bằng sóng di động, hiện nay dùng song song hai hệ thống đài), với 134 cụm loa, trong đo có 27 cụm loa đầu tư mới sử dụng truyền thanh ứng dụng công nghệ số.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản luôn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở in, dịch vụ photocopy và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn cơ bản hoạt động đúng định hướng, đi vào nề nếp.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các xã, phường; lãnh đạo các phòng chuyên môn của thành phố đã nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị như: Đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu, đào tạo không đúng chuyên ngành CNTT, nhất là ở cấp xã nên rất khó khăn trong việc tiếp cận, vận hành hệ thống phần mềm, cũng như hỗ trợ việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành còn có một số hạn chế: đôi khi hệ thống còn bị lỗi trong quá trình xử lý, tốc độ truyền tải dữ liệu trên hệ thống chat nội bộ còn chậm và đôi khi bị lỗi; không sử dụng từ 10 phút trở lên sẽ phải đăng nhập lại; Trình độ người dân không đồng đều nên gặp khó khăn khi sử dụng DVCTT; Cấu hình điện thoại thông minh của người dân còn thấp, gây khó khăn trong việc cài đặt các app; Sớm khảo sát, nâng cấp tốc độ đường truyền wifi; Thiếu kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các cụm loa truyền thanh cũ, hỏng; Cán bộ truyền thanh cấp xã hoạt động kiêm nhiệm nên việc phản ánh tin bài tại cơ sở đôi khi chưa được thường xuyên…

Sau khi nghe ý kiến của các xã, phường, phòng chuyên môn, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã giải trình, làm rõ, hướng dẫn các xã, phường tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành TT&TT.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà thành phố Lạng Sơn đã đạt được trong lĩnh vực TT&TT. Đồng chí chia sẻ thêm nhiều thông tin về những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đưa ra nhiều giải pháp giúp thành phố hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở TT&TT phối hợp với các đơn vị có liên quan, hỗ trợ thành phố khắc phục những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Từ đó, giúp thành phố hoàn thành tốt những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TT&TT được cấp trên giao, góp phần cùng cả tỉnh giữ vững vị trí là một trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số.

Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số

About