Skip to main content

Lạng Sơn là một trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất

          Sáng 28/12/2022, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức “Lễ tôn vinh các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022”. Đồng chí Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số quốc gia và đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đồng chủ trì buổi Lễ. Tham gia Lễ tôn vinh, tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông.

         Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, hầu hết các thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức cao; một số bộ, ngành, địa phương đã có những sáng kiến, cách làm hay để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

          Tại chương trình Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương tôn vinh các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tốt nhất. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn là 1 trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất.

cc

Lạng Sơn là một trong 5 tỉnh, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến tốt nhất.

Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 40% như: Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký giao dịch bảo đảm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất... Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được triển khai, duy trì hoạt động ổn định. Đến thời điểm hiện tại, Cổng DVCTT của tỉnh đã triển khai cung cấp được 1.816 DVCTT, trong đó có 374 DVCTT mức độ 2; 393 DVCTT mức độ 3 và 1.049 DVCTT mức độ 4 (đạt 57,67%). Ngoài ra, Cổng DVCTT của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu  với 1.755 TTHC; cung cấp, công khai 1.273 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó có 428 DVCTT mức độ 3 và 845 DVCTT mức độ 4).

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai Nền tảng trợ lý ảo ”iSee Lạng Sơn” hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” được tích hợp trên Cổng DVCTT của tỉnh với hơn 12.000 câu hỏi phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua DVCTT mức độ 3, 4; đến nay đã có trên 34.000 lượt tương tác của người dân, doanh nghiệp với Trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn”.

          Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hiện thực hóa mục tiêu “Chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”.

Phạm Thảo

Phòng Chuyển đổi số

About