Skip to main content

Lạng Sơn thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh

          Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ký ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 19/02/2022 thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh (gọi tắt là Tổ công tác).

          Theo Quyết định, Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó; Ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ phó thường trực;

          Các thành viên Tổ công tác gồm: Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng, lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên.

          Tổ công tác có nhiệm vụ là đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; chỉ đạo tổ chức công tác truyền thông, tuyên truyền đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan sử dụng Nền tảng cửa khẩu số.

          Bên cạnh đó, Tổ công tác chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, tối ưu các chức năng của Nền tảng cửa khẩu số trong thời gian thí điểm, phát triển Nền tảng cửa khẩu số theo hướng cửa khẩu số thông minh, triển khai hệ thống Barie tự động tích hợp với Nền tảng cửa khẩu số, tích hợp hệ thống cân điện tử với Nền tảng cửa khẩu số; chỉ đạo việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu ngành Hải quan, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, tích hợp đóa đơn điện tử,… Đồng thời, tiếp nhận, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

          Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan để điều hành hoạt động; các Thành viên Tổ công tác được sử dụng lực lượng, phương tiện của đơn vị mình để phục vụ nhiệm vụ của Tổ công tác.

Phạm Thảo

Trung tâm Công nghệ số

About