Skip to main content

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và kiểm tra công tác phát triển kinh tế số tại huyện Đình Lập

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 3827/VP-KT ngày 10/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về xem xét, giải quyết kiến nghị của Huyện ủy Đình Lập liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 23/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Đoàn khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và kiểm tra công tác phát triển kinh tế số tại huyện Đình Lập.

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở TTTT làm trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Mobifone Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn và Chi nhánh bưu chính Viettel Lạng Sơn cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở TTTT.

Đoàn đã tiến hành khảo sát tại một số thôn chưa có sóng tại xã Kiên Mộc và xã Bắc Xa. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn có 16 thôn chưa có sóng điện thoại di động; 14 thôn, 5 xóm sóng điện thoại di động yếu.