Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •                          Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần từ 3/7 đến 19/7/2020

   

  Ngày tháng

  Đ/c Nguyễn Quang Huy

  Giám đốc

  Đ/c Phương Thị Hương Lan

  Phó Giám đốc

  Đ/c Lê Hải Yến  

  Phó Giám đốc

  Thứ Hai 10/8/2020

       

  Thứ Ba 11/8/2020

   

     

  Thứ Tư 12/8/2020

  Sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

     

  Thứ Năm 13/8/2020

   

   

  Chiều: Sơ duyệt nội chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

  Thứ Sáu 14/8/2020

  Sáng: HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công Chiều: Dự họp chuyên môn chuẩn bị cho  việc tổ chức giải thể thao TAND tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2020

   

  Thứ Bảy

  15/8/2020

       

  Chủ nhật

  16/8/2020

      Sáng: Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)