Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 •                          Lịch công tác của lãnh đạo Sở tuần từ 10/5 đến 16/5/2021

   

  Ngày tháng

  Đ/c Nguyễn Quang Huy

  Giám đốc

  Đ/c Nguyễn Khắc Lịch

  Phó Giám đốc

  Đ/c Phương Thị Hương Lan

  Phó Giám đốc

  Đ/c Lê Hải Yến  

  Phó Giám đốc

  Thứ Hai 10/5/2021

  Chiều: Triệu tập các Hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ

   

   

   

  Thứ Ba 11/5/2021

   

  Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ    

  Thứ Tư 12/5/2021

  Sáng: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cao Lộc (đợt 2)  

  Sáng: Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

   

  Thứ Năm 13/5/2021

  Sáng: Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP Lạng Sơn (đợt 2)

  Sáng: Họp về chỉ đạo công tác bầu cử

  Chiều: Thẩm định nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KĐT mới Nam Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn,

   

   

   

  Thứ Sáu 14/5/2021

  Sáng: Dự Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021

   

   

   

  Thứ Bảy

  15/5/2021

  Sáng: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 

  Chiều: Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 

       

  Chủ nhật

  16/5/2021