Skip to main content

Mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh tại Lạng Sơn

          Nội dung tham luận của đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị trực tuyến chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, chi tiết xem tại đây: 

          Mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh tại Lạng Sơn

About