Skip to main content

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đội ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lạng Sơn tham gia diễn tập ứng cứu sự cố ASEAN – Nhật Bản 2021

          Ngày 24/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Đội ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lạng Sơn) đã tổ chức cho các thành viên trong Đội ứng cứu tham gia diễn tập ứng cứu sự cố ASEAN–Nhật Bản năm 2021.

          Diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật Bản là hoạt động được tổ chức thường niên từ năm 2013 giữa các nước thành viên Đông Nam Á và Nhật Bản, với mục đích phát triển cùng một khuôn khổ chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác không gian mạng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản.

          Chương trình diễn tập quốc tế ASEAN-Nhật Bản năm 2021 với chủ đề “Phối hợp xử lý tấn công qua VPN vào hệ thống chính phủ thực hiện mã hóa tống tiền cơ quan y tế” được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong đó có 01 điểm trực tiếp tại Hà Nội là đầu mối giao tiếp với quốc tế và điều phối chương trình diễn tập. Các thông tin trao đổi với các quốc gia khác và giữa các điểm sẽ được truyền trực tiếp từ Hà Nội tới 219 điểm cầu trên cả nước qua các kênh liên lạc sử dụng trong quá trình diễn tập và nền tảng họp trực tuyền eMeeting của công ty BKAV.